Nieuwsbrief

Nu aanmelden en van allerlei voordelen profiteren!

Meer reisinformatie

Betaling

Hier vindt u belangrijke informatie met betrekking tot de betaling van uw reis.

Betaling

 • Wanneer en hoe wordt de reisprijs betaald?
  Bij ontvangst van uw reisbevestiging is een aanbetaling van 25% van de reisprijs verschuldigd (plus het bedrag van de reisverzekering). De restsom is 6 weken voor reisbegin verschuldigd. Volgt de aanmelding binnen de 6 weken, is het totaalbedrag ineens verschuldigd. De betaling kan geschieden per overschrijving of creditcard. Het versturen van de reisdocumenten kan slechts dan gebeuren wanneer de complete reis betaald is. Ten vroegste echter 14 dagen voor vertrek.
 • Hoe gebeurt de betaling per overschrijving?
  Binnen enkele dagen na de boeking ontvangt u uw reisbevestiging via e-mail. Deze bevat ook de bankgegevens en de correcte mededeling. Maak het bedrag alstublieft op tijd over.

  Als wij bij laattijdige boekingen met overschrijving een betalingsbewijs van u nodig hebben, zullen wij contact met u opnemen. In dit geval vragen wij u rekening te houden met volgende punten:

  Zend het betalingsbewijs per e-mail aan payment@wintertrex.be,
  of per fax aan +49 221 33 60 62946 – vermeld op de fax alstublieft „payment@wintertrex.be“.

  Let er alstublieft op dat het betalingsbewijs geldig is.
  Wat er op het betalingsbewijs moet staan:

  • De ontvanger is „TravelTrex GmbH“.
  • De bankgegevens (IBAN + BIC) van TravelTrex GmbH moeten volledig, correct en herkenbaar ingevuld zijn – die gegevens vindt u op uw reisbevestiging/factuur.
  • Het logo van de bank moet herkenbaar zijn.
  • Het bedrag moet met het open/gevraagde bedrag overeenkomen.
  • Het bewijs mag geen Word- of Textdocument zijn.
  • Er moet een vermelding zijn dat de overschrijving uitgevoerd werd: bv. screenshot uit uw Online-Banking incl. vermelding van de Tan-code of een bewijs in papiervorm met uw handtekening en een handtekening en stempel van uw bank.
  • Uw saldo moet herkenbaar zijn en mag na de uitvoering van de overschrijving niet in minus staan.
  Hier vindt u informatie als u ons een betalingsbewijs uit uw online-banking als screenshot per e-mail wilt toesturen:

  1. Als u de gewenste pagina op uw scherm ziet, dan
   • drukt u op de toets „prtscr“ of
   • tegelijkertijd op „ctrl“ en „prtscr“
   om het gewenste screenshot te maken.
  2. U opent een Worddocument en voegt met "ctrl" en "V" het screenshot toe.
  3. U slaat het bestand op en stuurt het ons toe in bijlage van een e-mail.

  Nadat wij het geldige betalingsbewijs ontvangen hebben, zenden wij u vanaf 14 dagen voor reisbegin uw reisbescheiden toe.
 • Hoe gebeurt de betaling per creditcard?
  Gelieve bij uw boeking volgende gegevens klaar te houden:
  • Creditcardaanbieder
  • Creditcardhouder
  • Creditcardnummer
  • Geldigheidsdatum
  • CVC-code

  CVC-code

  Bij Visa- en Mastercard bestaat de CVC-code uit de drie laatste cijfers in het handtekeningenveld op de rugzijde van de creditcard.


  American Express

  Bij American Express vindt u de viercijferige CVC-code op de voorzijde van de creditcard boven het kaartnummer.
  Gelieve er rekening mee te houden dat bij creditcardbetaling met American Express een kost ter hoogte van 3% van de reisprijs verschuldigd is. Betaling via VISA en Mastercard is gratis.

  De afwikkeling van de transactie gebeurt via de leverancier van betaaldiensten Stripe. Verdere informatie vindt u hier.

  Gelieve er rekening mee te houden dat na de online-boeking t/m $1,- afgeboekt wordt. Dit bedrag wordt meteen daarna weer vergoed. Dit proces is nodig voor de verificatie van uw creditcard.

 • Zijn mijn gegevens versleuteld?
  Wij gebruiken de nieuwste versleutelingstechnologie Secure Socket Layers (SSL) om uw persoonlijke gegevens te beschermen en versleuteld over te dragen. SSL is de wereldwijd veiligste methode om gegevens op internet over te dragen. Elke gegevensuitwisseling tussen uw browser en onze website waarbij de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot stand komt, is versleuteld en beveiligd tegen verlies, manipulatie, beschadiging en fouten. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig!
  Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier.